بچه ها شرمنده من از این وبلاگ که کپی کردم خیلی قاتی پاتی بود قسمت 3 جا مونده بود قسمت 3 رو قبل قسمت 10 بعد قسمت 9گذاشتم

اینممممممم تموووووووم شدددد

20


»موضوع : رمان ازدواج صوری
|ادامه مطلب|
جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ 18:0 |- Romina -|


19و18»موضوع : رمان ازدواج صوری
|ادامه مطلب|
جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ 17:57 |- Romina -|


16و17»موضوع : رمان ازدواج صوری
|ادامه مطلب|
جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ 17:52 |- Romina -|

15»موضوع : رمان ازدواج صوری
|ادامه مطلب|
جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ 17:50 |- Romina -|


14»موضوع : رمان ازدواج صوری
|ادامه مطلب|
جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ 17:45 |- Romina -|


13»موضوع : رمان ازدواج صوری
|ادامه مطلب|
جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ 17:43 |- Romina -|


12»موضوع : رمان ازدواج صوری
|ادامه مطلب|
جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ 17:39 |- Romina -|


11
»موضوع : رمان ازدواج صوری
|ادامه مطلب|
جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ 17:36 |- Romina -|


10
»موضوع : رمان ازدواج صوری
|ادامه مطلب|
جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ 17:32 |- Romina -|


3»موضوع : رمان ازدواج صوری
|ادامه مطلب|
جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ 17:27 |- Romina -|


9


پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag.blogfa.com/


»موضوع : رمان ازدواج صوری
|ادامه مطلب|
جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ 17:19 |- Romina -|


8


پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag.blogfa.com/


»موضوع : رمان ازدواج صوری
|ادامه مطلب|
جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ 17:17 |- Romina -|


7»موضوع : رمان ازدواج صوری
|ادامه مطلب|
جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ 17:14 |- Romina -|


6


پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag.blogfa.com/


»موضوع : رمان ازدواج صوری
|ادامه مطلب|
جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ 17:8 |- Romina -|


5


پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag.blogfa.com/


»موضوع : رمان ازدواج صوری
|ادامه مطلب|
جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ 17:6 |- Romina -|


4


پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag.blogfa.com/


»موضوع : رمان ازدواج صوری
|ادامه مطلب|
جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ 17:4 |- Romina -|


2


»موضوع : رمان ازدواج صوری
|ادامه مطلب|
جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ 17:2 |- Romina -|

خلاصه:داستان درباره ی دختری به نام سوگل که با از دست دادن پدر وخواهرش توی یک تصادف مجبور به ازدواج با پسری به نام باراد میشه که علاوه بر تغییر زندگی باراد زندگی خودشم تغییر می کند.


پریسا دنیای شکلک ها http://www.sheklakveblag.blogfa.com/


»موضوع : رمان ازدواج صوری
|ادامه مطلب|
جمعه بیست و یکم تیر ۱۳۹۲ 17:0 |- Romina -|