ترسا:amanda seyfried

ارتان:فرید صعودی
فرید همراه با ارمین 2afmاینجا خیییلی شبیه روانشناساس فرض کنید اونم طرلانهنیما:فرزام منظری      ایشون شکایت کردن لطفا تو اف بی مزاحمشون نشید

عکسشونم برداشتن منتظر میشیم تا هما کس دیگه ای روانتخاب کنه


طرلان:عسل رئوفی(را)

اترررررریییین


»موضوع : عکس شخصیت های رمان ها
چهارشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۲ 16:29 |- Romina -|