26

تمووووووووووووم

منننننن نظرررررر میخوووووواااااااممم


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 18:1 |- Romina -|


25


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:57 |- Romina -|


24


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:55 |- Romina -|

23


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:54 |- Romina -|


22


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:53 |- Romina -|


21


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:52 |- Romina -|

20


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:49 |- Romina -|


19


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:48 |- Romina -|


18


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:42 |- Romina -|


17


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:41 |- Romina -|


16


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:40 |- Romina -|


15


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:37 |- Romina -|


14


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:36 |- Romina -|


13


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:34 |- Romina -|


12


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:33 |- Romina -|


11


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:31 |- Romina -|

10


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:28 |- Romina -|

9


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:26 |- Romina -|


9


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:23 |- Romina -|


8


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:15 |- Romina -|


7


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:14 |- Romina -|


6


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:13 |- Romina -|


5


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:5 |- Romina -|


4


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 17:0 |- Romina -|


3


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 16:59 |- Romina -|

2


»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 16:58 |- Romina -|

دختری زجر کشیده...بی گناه مجازات میشود و در این مجازات پسری را هم با خود شریک میکند...نمیخواهد..اما برای حفظ آبروی پدرش مجبور میشود..همه چیز اجبار است...!!شخصیت ها...:

راویس: شخصیت اول داستان..دختری مهربون..عاشق..ناز..خوشگل..خلا صه همه چی تموم!
آروین: پسری جذاب...از بردیای غرور تلخم جذاب تر..مغرور نیس اصلاً چون نخواستم تکراری شه..اما همچین عاشق
و سینه چاکم نیستا...از راویس متنفره! به معنای حقیقی..تنفرشو پای غرورش نزارین..
رادین :برادر بزرگه ی آروین..خیلی جدی و اخمو و بداخلاق...که حرص خودمم درمیاره..
گیسو: زن رادین..دختری شیطون..ناز..که بعد بیشتر باهاش آشنا میشین..
مریم: حالا فعلاً نمیگم کیه..سکرته!
و..


موضوعشم کاملاً عاشقانه و عارفانس»موضوع : رمان اگر چه اجبار بود
|ادامه مطلب|
سه شنبه هجدهم تیر ۱۳۹۲ 16:47 |- Romina -|